نشست سران ناتو در لندن

نشست سران ناتو در لندن

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

نشست سران ناتو در لندن Fotoğraf:

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

نشست سران ناتو در لندن Fotoğraf:

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

نشست سران ناتو در لندن Fotoğraf:

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

نشست سران ناتو در لندن Fotoğraf:

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

نشست سران ناتو در لندن Fotoğraf:

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در لندن، پایتخت انگلستان با گرفتن عکس یادگاری سران آغاز شد.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها