نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر مجارستان
Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور گفت: "رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را سازنده نمی‌دانیم. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها