نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
04.06.2020

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک رئیس جمهور ترکیه با نخست وزیر لیبی در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج نخست وزیر لیبی پس از دیدار دوجانبه در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها