نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول

نشست خبری مشترک اردوغان و مرکل در استانبول

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک  اردوغان و مرکل در استانبول Fotoğraf: Mustafa Kamacı

نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در استانبول برگزار شد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها