نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت
Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت
Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت
Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت
Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

نخستین موزه آثار «هنر خام» ترکیه گشایش یافت
Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz

نخستین موزه آثار هنر خام (art brut) ترکیه با برگزاری نمایشگاهی با عنوان "5 داستان" با حضور شمار قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان در موزه کلیمات منطقه کادی‌کوی استانبول افتتاح شد. ( Fatih Türkyılmaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها