نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد Fotoğraf: Muhammed Kaygın

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد Fotoğraf: Muhammed Kaygın

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد Fotoğraf: Muhammed Kaygın

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد Fotoğraf: Muhammed Kaygın

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

نجار ترک از پسماندهای چوبی اسباب‌بازی‌های زیبا می‌سازد Fotoğraf: Muhammed Kaygın

محمد کیدیمان، نجار 41 ساله در شهرستان الدیوان استان چانکری ترکیه که با بازیافت پسماندهای چوبی اسباب بازی‌های زیبا تولید می‌کند، با حمایت مؤسسه پشتیبانی کشاورزی و توسعه روستایی (TKDK) کسب و کار خود را گسترش داد. ( Muhammed Kaygın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها