میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی دلتای رود گدیز ازمیر ترکیه از انواع پرندگان در فصل زمستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

دلتای رود گدیز استان ازمیر ترکیه در فصل زمستان نیز میزبان ده‌ها هزار پرنده از جمله فلامینگوها است. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها