مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

بارش برف در فصل زمستان در منطقه چاوشتپه استان موش ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها