مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای زمستان در استان اردهان ترکیه Fotoğraf: Günay Nuh

بارش برف در فصل زمستان در دریاچه چیلدیر استان اردهان ترکیه تصاویر زیبا و بدیعی به وجود آورده که چشم را می نوازد. ( Günay Nuh - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها