معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

معلم نابینا دنیای دانش‌آموزان خود را روشن می‌کند Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

نفیسه آکتاش داغ، معلم ادبیات ترکی که نابینای مادرزادی است در استان قریق‌قلعه ترکیه با روحیه شاد و پرنشاط و اراده قوی به الگویی برای بسیاری از مردم از جمله دانش‌آموزان خود تبدیل شده است. ( Muhammet Fatih Gökmen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها