مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مساجد استان ماردین ادامه دارد. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند Fotoğraf: Eyüpsultan Belediyesi

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مسجد ایوب سلطان استانبول ادامه دارد. ( Eyüpsultan Belediyesi - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند
Fotoğraf: Osman Öksüz

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مساجد استان ماردین ادامه دارد. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند
Fotoğraf: Osman Öksüz

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مساجد استان ماردین ادامه دارد. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند
Fotoğraf: Osman Öksüz

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مساجد استان ماردین ادامه دارد. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

مساجد ترکیه با رعایت شرایط ویژه بازگشایی می‌شوند
Fotoğraf: Osman Öksüz

درهای مساجد ترکیه از فردا (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز می‌شوند. در این راستا عملیات ضدعفونی مساجد استان ماردین ادامه دارد. ( Osman Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها