مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول شب برات را در مساجد گرامی داشتند
Fotoğraf: Yasin Aras

شمار زیادی از مردم استانبول به مناسبت «شب برات» با حضور در مسجد جامع چاملیجا این شب را گرامی داشتند. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها