مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان(در عکس) و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان در مدارس معارف در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

مراسم صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان با حضور عبدالمنان شیوا شرق معاون وزیر فرهنگ افغانستان و اوغوزخان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان و مقامات این کشور در دبیرستان دخترانه بین‌المللی ترک- افغان معارف در کابل برگزار شد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها