مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم خاکسپاری نظامیان ترکیه که بر اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تشییع جنازه نظامیانی که در سانحه سقوط بالگرد در منطقه تاتوان بیتلیس به شهادت رسیدند، شرکت کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها