مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم تحلیف رئيس جمهور جدید نیجر برگزار شد Fotoğraf: Arda Küçükkaya

مراسم تحلیف محمد بازوم، رئيس‌جمهور جدید نیجر طی مراسمی با حضور مقامات کشورهای مختلف در مرکز همایش‌های بین المللی مهاتما گاندی در نیامی برگزار شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور ترکیه به نمایندگی از آنکارا در این مراسم حضور یافت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها