مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

مراسم احیا شب قدر در کشورهای حوزه بالکان برگزار شد
Fotoğraf: Denis Zuberi

مسلمانان کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، کرواسی و کوزوو احیا شب قدر را با رعایت تدابیر کرونایی برگزار کردند. مسلمانان در گروه‌های کوچک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آیین معنوی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را انجام دادند. ( Denis Zuberi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها