مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مجموعه پیشرفته و مجهز اسکی در ارزروم ترکیه Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

مجموعه اسکی «پالان‌دوکن» در ارزروم ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و جذابترین مرکز ورزش‌های زمستانی با پیست‌هایی دارای استانداردهای جهانی و منظره طبیعی زیبا آماده ارائه خدمات به گردشگران در فصل سرماست. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها