ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

ماهی‌گیری در پل گالاتای استانبول Fotoğraf: Ahmet Bolat

صیادان طبق روال هر روزه با اولین پرتوهای نور خورشید، علی رغم هوای سرد، در پل گالاتای استانبول مشغول ماهی‌گیری هستند. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها