مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
21.09.2023

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

مادر سوری خواستار بازگرداندن فرزند ربوده شده‌اش توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ شد
Fotoğraf: Abdülrahman El-Ali

ضحیه الخلیل یک مادر سوری که فرزندش 6 سال پیش توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مورد حمایت آمریکا، در منطقه تل‌ابیض از توابع استان رقه در شمال شرق سوریه ربوده شد، می‌خواهد قبل از اینکه چشمانش را به روی زندگی ببندد به فرزندش برسد. ( Abdülrahman El-Ali - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها