ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را آزاد کرد Fotoğraf: Hazem Turkia

ارتش لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس را از اشغال شبه‌نظامیان خلیفه حفتر آزاد کرد. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها