لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

لذت پرواز با پاراگلایدر بر فراز دریاچه وان Fotoğraf: Mesut Varol

گردشگران و دوستداران ورزش پاراگلایدر برای تجربه این تفریح هیجان‌انگیز و پرواز برفراز بزرگترین دریاچه ترکیه به استان وان می‌آیند. ورزشکاران پاراگلایدر از ارتفاعات کوه آرتوس پرواز کرده و در زمینی با پوشش چمن طبیعی در سواحل دریاچه وان فرود می‌آیند و لذت پرواز در آسمان آبی این شهر زیبا را تجربه می‌کنند. ( Mesut Varol - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها