قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

قونیه در آستانه مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مولانا Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهر قونیه ترکیه در آستانه «هفتصد و چهل و ششمین سالگرد درگذشت مولانا جلال الدین بلخی رومی» آماده انجام مراسم و برنامه‌های مختلف از تاریخ 7 تا 17 دسامبر جاری است. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها