قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس به نام «سانریز» (Sunrays) که طول آن 86 متر است و یکی از بهترین قایق‌های تفریحی جهان محسوب می شود، در بندر پورت کروز مارماریس لنگر انداخت و مورد توجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس به نام «سانریز» (Sunrays) که طول آن 86 متر است و یکی از بهترین قایق‌های تفریحی جهان محسوب می شود، در بندر پورت کروز مارماریس لنگر انداخت و مورد توجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس به نام «سانریز» (Sunrays) که طول آن 86 متر است و یکی از بهترین قایق‌های تفریحی جهان محسوب می شود، در بندر پورت کروز مارماریس لنگر انداخت و مورد توجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس به نام «سانریز» (Sunrays) که طول آن 86 متر است و یکی از بهترین قایق‌های تفریحی جهان محسوب می شود، در بندر پورت کروز مارماریس لنگر انداخت و مورد توجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس در سواحل مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

قایق‌ تفریحی بسیار لوکس به نام «سانریز» (Sunrays) که طول آن 86 متر است و یکی از بهترین قایق‌های تفریحی جهان محسوب می شود، در بندر پورت کروز مارماریس لنگر انداخت و مورد توجه گردشگران و شهروندان قرار گرفت. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها