غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

غنی: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های افغانستان است Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور در مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبکی(29میزان/مهر) در کاخ ریاست جمهوری در کابل گفت: زبان ازبکی یکی از گنجینه‌های با ارزش کشورمان است. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها