غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه Fotoğraf: Gümüşhane İl Özel İdaresi

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه Fotoğraf: Gümüşhane İl Özel İdaresi

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه Fotoğraf: Gümüşhane İl Özel İdaresi

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه Fotoğraf: Gümüşhane İl Özel İdaresi

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

غار «کاراجا»؛ یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه شرق دریای سیاه ترکیه Fotoğraf: Gümüşhane İl Özel İdaresi

غار کارجا در روستای «جبه‌لی» واقع در شهرستان تورول استان گومشوخانه، به عنوان یکی از مراکز گردشگری شرق دریای سیاه ترکیه که چندی پیش در راستای مقابله با کرونا برای بازدید عموم بسته شد بود، اکنون با کاهش سطح این تدابیر دوباره بازگشایی می‌شود. ( Gümüşhane İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها