علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

علاقه عروس ژاپنی ساکن ترکیه به فرهنگ و موسیقی ترکی Fotoğraf: Mehmet Çalık

یک زن ژاپنی که با مرد ترکیه‌ای ازدواج کرده و در استان آیدین ساکن شده به یادگیری و نواختن موسیقی ترکی پرداخت. ( Mehmet Çalık - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها