صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد.

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

صومعه «سوملا» در ترابزون بازگشایی شد Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

محوطه داخلی صومعه «سوملا» به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مهم مذهبی ارتدکس استان ترابزون امروز طی مراسمی با شرکت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس٬ بازگشایی شد. ( Tuğba Yardımcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها