قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در آدانا
Fotoğraf: İbrahim Erikan

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان آدانا تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در آدانا
Fotoğraf: İbrahim Erikan

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان آدانا تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در آدانا
Fotoğraf: İbrahim Erikan

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان آدانا تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در آدانا
Fotoğraf: İbrahim Erikan

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان آدانا تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان دوزجه در شمال غرب ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان دوزجه در شمال غرب ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان دوزجه در شمال غرب ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان دوزجه در شمال غرب ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان الازیغ ترکیه
Fotoğraf: Enver Hancı

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان شهرستان پالو استان الازیغ واقع در شرق ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Enver Hancı - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان الازیغ ترکیه
Fotoğraf: Enver Hancı

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان شهرستان پالو استان الازیغ واقع در شرق ترکیه در ساعات اولیه شب تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Enver Hancı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها