عکس / ترکیه
قرص کامل ماه در استان اردوی ترکیه
قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استان اردو واقع در شمال ترکیه هنگام عبور یک هلیکوپتر تصاویر زیبایی را خلق کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )
20.01.2019 Halil Sağırkaya
1 / 17