شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

شش عضو یک خانواده توسط رژیم اسد کشته شدند Fotoğraf: Ali Haj Suleiman

بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش به مناطق کاهش ادلب سوریه 6 عضو یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ( Ali Haj Suleiman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها