ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران برگزار شد Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

ششمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران امروز به ریاست رجب طیب اردوغان و حسن روحانی روسای جمهور دو کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها