انتقال بیماران به حوزه‌های رای‌گیری در انتخابات ترکیه

انتقال بیماران به حوزه‌های رای‌گیری در انتخابات ترکیه

بیماران واجد شرایط رای دادن در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه با کمک ﮐﺎدر پزشکی به پای صندوق‌ها رفتند. (خبرگزاری آناتولی )

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf:

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند.

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf:

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند.

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf: İlhami Erkılıç

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند. ( İlhami Erkılıç - خبرگزاری آناتولی )

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf: İlhami Erkılıç

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند. ( İlhami Erkılıç - خبرگزاری آناتولی )

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf: İlhami Erkılıç

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند. ( İlhami Erkılıç - خبرگزاری آناتولی )

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf: Yunus Okur

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند.

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf: Yunus Okur

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند.

انتقال بیماران به حوزه‌های رای‌گیری در انتخابات ترکیه
Fotoğraf: Özgün Tiran

بیماران واجد شرایط رای دادن در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه با کمک ﮐﺎدر پزشکی به پای صندوق‌ها رفتند. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

شرکت گسترده اقشار مختلف مردم ترکیه در انتخابات علی‌رغم تمام مشکلات Fotoğraf:

مردم ارزروم در شرایط دشوار آب و هوایی برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه به پای صندوق‌ها رفتند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها