سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

سه کودک دیگر در حمله رژیم اسد به ادلب کشته شدند
Fotoğraf: Muhammed Beradi

چهار غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای نیروهای رژیم بشار اسد و تروریست های تحت حمایت ایران به مناطق مسکونی مرکز شهر ادلب سوریه کشته شدند. بنا به اعلام نیروهای دفاع مدنی سوریه (کلاه‌سفیدها)، سه تن از قربانیان این حمله توپخانه‌ای رژیم اسد، کودکان بودند. تیم های امداد و نجات که بلافاصله به محل حادثه رسیده و مجروحان را از زیر آوار نجات داده به بیمارستان منتقل کردند. ( Muhammed Beradi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها