وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

وزیر دفاع ترکیه با سربازان ترک در لیبی دیدار کرد Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش کشور که طی یک سفر رسمی در لیبی به سر می‌برند، با سربازان ترک مستقر در این کشور دیدار کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها