سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر خارجه ترکیه به آلمان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای انجام برخی دیدارهای رسمی در آلمان به سر می‌برد، در برلین با آرمین لاشِت حزب دموکرات مسیحی آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها