سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

سفر هیجان انگیز با قطار «دوغو اکسپرس» در ترکیه Fotoğraf: Kemal Özdemir

قطار ویژه گردشگری ترکیه موسوم به «دوغو اکسپرس» که از آنکارا به سمت مرکز استان قارص در شمال شرق کشور و بالعکس حرکت می‌کند، در فصل زمستان ویژگی‌های خاصی از جمله فرصت دیدن مناظر شگفت انگیز برفی را برای مسافران فراهم می کند. ( Kemal Özdemir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها