سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

سفر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آنکارا Fotoğraf: Hakan Nural

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هیئت همراه وی طی سفر رسمی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها