سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Özge Elif Kızıl - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Özge Elif Kızıl - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Özge Elif Kızıl - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه با حضور در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور سخنرانی کرد. ( Özge Elif Kızıl - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها