زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های چهار فصل «حامسی کوی» در ترابزون ترکیه
Fotoğraf: Tolga Karakurum

روستای حامسی کوی در شهرستان ماچکای استان ترابزون ترکیه در چهار فصل سال توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. ( Tolga Karakurum - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها