زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در بلندی‌های دوزجه ترکیه Fotoğraf: Ömer Ürer

بارش برف در کوه «بولو»، «ییلاق توپوق»، «آبشار گوزل‌دره»، «کارادوز» و «سامان‌دره» در استان دوزجه ترکیه در غرب دریای سیاه، مناظر زیبایی ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها