روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

روسای جمهور ترکیه و سنگال در آنکارا دیدار کردند Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ماکی سال، همتای سنگالی خود در مجتمع بش‌تپه آنکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها