روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

روایت جوان سوری از شکنجه‌ در زندان اسد تا فعالیت‌های بشردوستانه در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacioğlu

علاالدین حلبی، شهروند سوری 23 ساله که 8 سال پیش توسط نیروهای رژیم بشار اسد بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است به صورت داوطلبانه در سازمان هلال احمر و بنیاد همیاری‌های بشردوستانه ترکیه فعالیت می‌کند تا تجربیات تلخ خود را فراموش کند. ( Esra Hacioğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها