عکس / ترکیه, جهان
رزمایش مشترک نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان
مانور نظامی مشترک نیروهای هوایی ترکیه و جمهوری آذربایجان با عنوان "شاهین تورآذ-2018" در ترکیه برگزار شد. ( TSK - خبرگزاری آناتولی )
14.09.2018 TSK
1 / 17