رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان ادامه دارد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان ادامه دارد و در این راستا یگان‌های زمینی دو کشور با تانک و خوروهای زرهی مانور اجرا می‌کنند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها