رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

رای‌گیری در انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد
Fotoğraf: Recep Şakar

مردم استرالیا برای شرکت در انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌ها رفتند. ( Recep Şakar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها