راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه

گروهی از فلسطینیان با برپایی آتش در ساعات اولیه شب در چهارچوب راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» در محله شجاعیه شرق غزه تظاهرات کردند. گفتنی است راهپیمایی «بازگشت بزرگ» از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینیان با برپایی آتش در ساعات اولیه شب در چهارچوب راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» در محله شجاعیه شرق غزه تظاهرات کردند. گفتنی است راهپیمایی «بازگشت بزرگ» از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینیان با برپایی آتش در ساعات اولیه شب در چهارچوب راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» در محله شجاعیه شرق غزه تظاهرات کردند. گفتنی است راهپیمایی «بازگشت بزرگ» از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینیان با برپایی آتش در ساعات اولیه شب در چهارچوب راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» در محله شجاعیه شرق غزه تظاهرات کردند. گفتنی است راهپیمایی «بازگشت بزرگ» از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینیان با برپایی آتش در ساعات اولیه شب در چهارچوب راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» در محله شجاعیه شرق غزه تظاهرات کردند. گفتنی است راهپیمایی «بازگشت بزرگ» از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

جمع کثیری از فلسطینیان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و ادامه دارد، در محله شجاعیه شرق غزه شرکت کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

جمع کثیری از فلسطینیان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و ادامه دارد، در محله شجاعیه شرق غزه شرکت کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند.

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

جمع کثیری از فلسطینیان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و ادامه دارد، در محله شجاعیه شرق غزه شرکت کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

جمع کثیری از فلسطینیان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و ادامه دارد، در محله شجاعیه شرق غزه شرکت کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

جمع کثیری از فلسطینیان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده و ادامه دارد، در محله شجاعیه شرق غزه شرکت کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها