رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد

رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی نشست کمیته مرکزی تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه این کشور به بیمارستان «شهر» آنکارا آمد. اردوغان به همراه اعضای کمیته مذکور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی نشست کمیته مرکزی تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه این کشور به بیمارستان «شهر» آنکارا آمد. اردوغان به همراه اعضای کمیته مذکور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی نشست کمیته مرکزی تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه این کشور به بیمارستان «شهر» آنکارا آمد. اردوغان به همراه اعضای کمیته مذکور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی نشست کمیته مرکزی تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه این کشور به بیمارستان «شهر» آنکارا آمد. اردوغان به همراه اعضای کمیته مذکور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

رئيس‌جمهور اردوغان در برابر کرونا واکسینه شد Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی نشست کمیته مرکزی تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه این کشور به بیمارستان «شهر» آنکارا آمد. اردوغان به همراه اعضای کمیته مذکور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها