دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار چاووش‌اوغلو با همتای ژاپنی خود در شهر ناگویا
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که جهات انجام چند دیدار رسمی به ژاپن سفر کرده است، در شهر ناگویای این کشور با توشیمیتسو موتگی، همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها