دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد

دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد

دیدارهای خلوصی آکار، وزیر دفاع و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با مقامات عراقی در بغداد، پایتخت این کشور ادامه دارد. آکار و هیئت همراه وی با عثمان علی فرهود الغانمی، وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد Fotoğraf: Arif Akdoğan

دیدارهای خلوصی آکار، وزیر دفاع و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با مقامات عراقی در بغداد، پایتخت این کشور ادامه دارد. آکار و هیئت همراه وی با عثمان علی فرهود الغانمی، وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد Fotoğraf: Arif Akdoğan

دیدارهای خلوصی آکار، وزیر دفاع و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با مقامات عراقی در بغداد، پایتخت این کشور ادامه دارد. آکار و هیئت همراه وی با عثمان علی فرهود الغانمی، وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد Fotoğraf: Arif Akdoğan

دیدارهای خلوصی آکار، وزیر دفاع و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با مقامات عراقی در بغداد، پایتخت این کشور ادامه دارد. آکار و هیئت همراه وی با عثمان علی فرهود الغانمی، وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر دفاع ترکیه و وزیر کشور عراق در بغداد Fotoğraf: Arif Akdoğan

دیدارهای خلوصی آکار، وزیر دفاع و ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با مقامات عراقی در بغداد، پایتخت این کشور ادامه دارد. آکار و هیئت همراه وی با عثمان علی فرهود الغانمی، وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها