دیدار وزرای خارجه ترکیه و پرتغال

دیدار وزرای خارجه ترکیه و پرتغال

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه و نخست‌وزیر پرتغال Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و آگوستو سانتوس وزرای امور خارجه ترکیه و پرتغال در لیسبون دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها