دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ترکیه و روآندا در آنکارا
Fotoğraf: Gökhan Balcı

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی مراسم رسمی از همتای روآندایی خود در آنکارا استقبال کرد. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها